Aansluitend aan het Kiezelkeikesbal heeft Den Instuif voor de jeugd een cantus georganiseerd. Alle jeugd (ook jongere kinderen) is welkom om hierbij aan te sluiten! Zingen jullie mee? Van 16.30-18.00 uur in de Kastanje (soosruimte).