Zonder Raad van elf, gaat het niet vanzelf!

 

C.S. De Kei luidt de noodklok.

Carnaval kan men vieren zonder dat men lid is van een carnavalsstichting of -vereniging. Toch zijn er leden nodig om carnaval te organiseren en met name aan dit laatste heeft C.S. De Kei een tekort. Onder de noemer ‘Zonder Raad van elf, gaat het niet vanzelf!’ wordt er een ultieme poging gedaan om het bruisende carnavalsleven in Liessel overeind te houden.

Voorzitter Frank Joosten: “C.S. De Kei is trots op haar carnavalsactiviteiten en het cultureel maatschappelijk belang in Liessel. Vele vrijwilligers zetten zich hier jaarlijks voor in om als een commissielid alle activiteiten draaiende te houden. Hiervoor zijn door de jaren heen zeer goede en strakke draaiboeken opgesteld en is het niveau van alle activiteiten hoog te noemen. Echter het tekort aan bestuursleden en leden van de raad van elf wordt nijpend en het aantal wordt te klein om de club draaiende te houden in de vorm zoals we het nu kennen.”

Wie staat op om carnaval in Liessel te houden?
De carnavalsstichting is gestart met een ultieme wervingscampagne op een ludieke maar noodzakelijke manier. Vorst Charles van de Mortel: “Natuurlijk hebben we veel mensen benaderd. En gelukkig zetten veel mensen zich al in via verschillende commissies, daar ligt het probleem niet. Maar we moeten ook als club een gezicht hebben, nieuwe carnavalsvertegenwoordigers, de gangmakers van het feest… mensen die de schouders eronder zetten oftewel een Raad van elf.”

Zeg eens ja!
Afgelopen jaar bestond C.S. De Kei 66 jaar, maar door de maatregelen rondom het coronavirus is het jubileumjaar een jaar verschoven. Op de planning staan naast de reguliere activiteiten een dienstenveiling, een dorpsquiz en een weekend lang zomercarnaval. De organisatie van dit alles is ingevuld, dus het is een mooi moment om in te stappen! Voor de huidige voorzitter is dit het laatste seizoen. “Graag wil ik deze mooie club doorgeven aan de volgende generatie en ervoor zorgen dat het Liesselse carnaval blijf bestaan. We hopen dat mensen opstaan en ja zeggen.” Wie meer informatie wil of interesse heeft kunnen contact opnemen met Onze Vorst Charles via tel: 06-10334535.