Op zaterdag 4 februari is de Keilander huis aan huis bezorgd door leden van CS de Kei. Tevens heeft de collecte plaatsgevonden welke ten goede komt aan de (langdurig) zieken in Liessel. Mocht u niet thuis zijn geweest en toch een bijdrage willen overmaken dan kan dat naar NL 10 RABO 0129 000175 t.n.v. CS de Kei. Alvast hartelijk dank.