Jaarvergadering

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van C.s. De Kei.

Deze vergadering wordt gehouden op maandag 5 november 2018 om 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Kastanje.

 

Agendapunten:

 

 1. Opening
 2. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 6 november 2017
 3. Jaarverslag 2017-2018
 4. Financieel verslag 2017-2018 en begroting Carnaval 2018-2019
 5. Verslag kascontrolecommissie
 6. Benoeming kascontrolecommissie
 7. Bestuursbenoeming en samenstelling Raad van Elf
 8. Programma Carnaval 2018-2019
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

 

Met vriendelijke groet,

namens bestuur C.s. De Kei

 

Anne-Marie van Deursen
Secretaris C.s. De Kei

 

Na afloop van onze vergadering zal de jaarvergadering van Vrienden van De Kei plaatsvinden.