Liessel, 14 oktober 2021

 

Hierbij nodigen wij u uit voor het bijwonen van de jaarvergadering van C.s. De Kei.

Deze vergadering wordt gehouden op woensdag 10 november 2021 om 20.00 uur in Gemeenschapshuis De Kastanje.

 

Agendapunten:

 

 1. Opening
 2. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 4 november 2019
 3. Jaarverslag 2019-2020
 4. Financieel verslag 2019-2020, 2020-2021 en begroting carnaval 2021-2022
 5. Verslag en benoeming kascontrolecommissie
 6. Bestuursbenoeming en samenstelling Raad van Elf
 7. Programma carnaval 2021-2022
 8. 66-jarig jubileum
 9. Mededelingen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

 

 

Met vriendelijke groet,

namens bestuur C.s. De Kei

 

 

Marly Leijssen
Secretaris C.s. De Kei

Email: secretaris@csdekei.nl

 

Na afloop van onze vergadering zal de jaarvergadering van Vrienden van De Kei plaatsvinden.